Jak rozpocząć gromadzenie majątku osobistego?
Znaczna część Polaków, bo aż 20 mln spośród 38 mln (czyli 52,5%) nie ma żadnych oszczędności, przy czym prawie 70% deklaruje, że chce oszczędzać, choć jedynie tylko 15% oszczędza długoterminowo. Z czego wynika takie podejście? Głównie jest to kwestia mentalności, świadomości, edukacji oraz nawyków przekazywanych pokole- niowo. W większości promowana... Read more
POMAGANIE INNYM inwestycją W SIEBIE
Nadchodzi okres świąt – czas w roku, kiedy obserwujemy natężoną aktywność organizacji charytatywnych oraz dużą ilość zbiórek na szczytne cele. Do akcji dobroczynnych warto dołączyć pod każdym względem. Warto potraktować dobre uczynki jako inwestycję! Nawet jeśli nie mamy możliwości poświęcenia znacznej ilości czasu i energii na cele dobroczynne, w... Read more
Grupowe inwestowanie w nieruchomości
Inwestor to dusza nieznająca spokoju. Poszukująca wciąż nowych możliwości pomnażania kapitału. Od dłuższego już czasu obserwuję na rynku nieruchomości napływ inwestorów, wierzących w ten rynek i szukających okazji. Większość z nich, z różnych powodów,  nie jest w stanie przeprowadzić samodzielnej inwestycji i rezygnuje z wielu ciekawych ofert. Nie wiedzą,... Read more
Inwestowanie  za pomocą spółki celowej case-study w nieruchomości
Spółka celowa (z ang. Special Purpose Vehicle – SPV) jest narzędziem dla inwestorów. Należy pamiętać, że każde narzędzie wykorzystujemy tylko w przypadku, gdy jest to uzasadnione. Są ogólne wytyczne, kiedy warto utworzyć spółkę, a kiedy lepiej inwestować jako osoba fizyczna. Chciałbym dzisiaj przybliżyć czytelnikom inwestowanie w nieruchomości przez grupę... Read more
Potęga finansowania nieruchomości
Proces inwestowania w nieruchomości składa się z trzech kroków: poszukiwania, finansowania i realizacji/zysku. Jeśli nie mamy zapewnionego odpowiedniego finansowania, pozostałe kroki stają się nieistotne. Proces inwestowania w nieruchomości składa się z trzech kroków: poszukiwania, finansowania i realizacji/zysku. Jeśli nie mamy zapewnionego odpowiedniego finansowania, pozostałe kroki stają się nieistotne. W... Read more
Jedną z dostępnych na rynku metod inwestycji są pożyczki prywatne. Pożyczka, zgodnie  z Kodeksem cywilnym, oznacza umowę konsensualną, polegającą na zgodnym oświadczeniu stron, gdzie dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na biorącego własność określonej ilości pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, zaś biorący zobowiązuje się zwrócić takie rzeczy,... Read more
Inwestowanie to odkładanie owoców swojej pracy na później. Oddajemy je w rozporządzanie innym osobom lub zamieniamy na różnorodne aktywa. W skrócie – pozbawiamy swoją rodzinę bieżącej gotówki. Pół biedy, jeżeli jej przychód jest duży i  regularny. Inaczej dzieje się, gdy inwestowanie wybieramy w opozycji do bieżącej konsumpcji lub poprawienia... Read more
Każdy profesjonalny inwestor powinien przede wszystkim kierować się rachunkiem ekonomicznym i obliczeniami. Oczywiście nie każdy miał na studiach matematykę finansową – dlatego przydatnym narzędziem każdego inwestora jest kalkulator finansowy i kilka pojęć które pomogą zrozumieć istotę inwestowania pieniędzy. Podstawowymi pojęciami w inwestowaniu są : wartość obecna i przyszła inwestycji.... Read more
Mało znany sposób finansowania zakupu nieruchomości
“Nie ma znaczenia za ile chcesz mi sprzedać swoją nieruchomość pokaż mi tylko sposób finansowania jej albo zgódź się na mój sposób” Robert Kyiosaki Jednym z 5 kluczowych elementów udanej inwestycji  i zakupu nieruchomość jest sposób jej finansowania. Bo nawet jeśli znajdziemy okazję która spełnia pozostałe 4 warunki (... Read more
Grunty – inwestycja inna niż wszystkie
W marcu ukazała się lista 100 najbogatszych Polaków – jak co roku zresztą. I od razu w pierwszym zdaniu zdradza, w co inwestują najbogatsi. Grunty wymienione są jako jedna z kilku inwestycji w nieruchomości, którą posiadają w portfelu najbogatsi Polacy. Generalnie Polacy w sondażach robionych co roku z reguły... Read more